ATHENA ROYAL CITY

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án Athena Royal City

  • Vị trí: Tại đường Trường Chinh giao với đường Nguyễn Công Hãng, gần cầu vượt Ngã Ba Huế.
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0931747474
  • Website: https://reesnext.com/du-an/athena-royal-city
Đăng ký nhận tư vấn