GLENDA CITY

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án Glenda City

  • Vị trí: Phường Điện Nam Trung và Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0931747474
  • Website: https://reesnext.com/du-an/glenda-city
Đăng ký nhận tư vấn