KHU ĐÔ THỊ PHỐ CHỢ ĐIỆN NAM TRUNG

Phòng tiếp nhận yêu cầu dự án: Khu Đô Thị Phố Chợ Điện Nam Trung

  • Vị trí: Trục đường Võ Như Hưng, Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
  • Hoạt động: 8h-12h & 13h30-22h
  • Số điện thoại: 0931747474
  • Website: https://reesnext.com/du-an/khu-do-thi-pho-cho-dien-nam-trung
Đăng ký nhận tư vấn