SALA ĐIỆN THẮNG

Tên dự án: SALA ĐIỆN THẮNG
Vị trí: KDC Hồ Biện Trên, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Vai trò ReesNext: Đơn vị hợp tác Phát triển dự án
Hotline: 0931 74 74 74

Đăng ký nhận tư vấn