LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TUYẾN VEN BIỂN, VEN SÔNG CỔ CÒ

Tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ Thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000) tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò.

Theo quyết định 3278/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ Thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000) tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò từ TX Điện Bàn đến TP Hội An.

Giá gói thầu gần 495 triệu đồng từ ngân sách tỉnh, với hình thức chỉ định thầu là chỉ định thầu rút gọn. Thời gian lựa chọn nhà thầu bắt đầu từ Quý IV/2020 với hình thức hợp đồng trọn gói và thực hiện trong 30 ngày.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Lập hồ sơ Thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000) tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò từ TX Điện Bàn đến TP Hội An
Lập hồ sơ Thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000) tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò từ TX Điện Bàn đến TP Hội An

Trước đó tại thông báo số 312/TB-UBND ngày 18/8/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh liên quan nội dung Thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò và khu vực ven biển từ TX Điện Bàn đến TP Hội An:

Thực hiện quy hoạch, thiết kế đô thị cảnh quan ven sông Cổ Cò và khu vực ven biển từ TX Điện Bàn đến TP Hội An nhằm khắc phục các hạn chế, hiệu chỉnh lại các bất cập, không đồng bộ khi thực hiện các dự án, để khớp nối các hồ sơ quy hoạch chi tiết; từ đó xác định các nhược điểm về kiến trúc, hạ tầng, cảnh quan, không gian công cộng,… để đề xuất các giải pháp đối với các dự án liên quan; tạo điểm nhấn không gian mang tầm quốc gia, khu vực để phát triển thương mại dịch vụ và du lịch.

Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, thiết kế đô thị; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Khu vực ven sông: nghiên cứu bố trí quỹ đất công cộng đủ lớn, hình thành 3 công viên trung tâm, xứng tầm tại các khu vực: Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ và du lịch Điện Dương; Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Điện Dương và một khu vực phù hợp tại TP Hội An với khoảng cách phù hợp. Quy hoạch bố trí các bến thuyền du lịch chính gắn với các vị trí công viên lớn này.

Đối với cầu qua sông: thống nhất bố trí 8 cầu chính (cầu ô tô) qua sông Cổ Cò theo quy hoạch đã duyệt; nghiên cứu bố trí một số cầu đi bộ tại vị trí phù hợp phục vụ phát triển du lịch, thương mại dịch vụ hai bên bờ sông.

Thống nhất bổ sung ranh giới quản lý sông Cổ Cò vào hồ sơ thiết kế cảnh quan ven sông để xác định mốc giới quản lý hành lang sông Cổ Cò. Làm việc với Sở Giao thông vận tải để quy hoạch các cầu qua sông với độ cao thông thủy phù hợp và các thông tin về điều chỉnh, nắn tuyến dòng sông…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *